kimono

2005

50" x 36" x 29"

stainless steel

kimono main
more views

next

back

back to index

home